Giá đỡ chữ U cho khóa điện tử chốt thả DA-L62/DA-64 (cửa kính không có lề) PG-DASTC-2

677.000 VND

Mô tả Giá đỡ cho khóa điện Electric Deadbolt DA-64 dành cho cửa kính không có khung Kích thước: Unit(mm) PG-B64 External hanging basket + PG-DASTC-2 Glass jig

Mô tả

Mô tả
Giá đỡ cho khóa điện Electric Deadbolt DA-64 dành cho cửa kính không có khung

Kích thước: Unit(mm)
PG-B64 External hanging basket + PG-DASTC-2 Glass jig