Giá đỡ khóa điện từ chữ L&Z Pegasus PG-BLZ110A

959.000 VND

Mô tả  giá đỡ L & Z dùng cho khóa điện từ PML-1100,PML-1101 với lực giữ 550Lbs, 250Kgs Dimensions: Unit(mm)

Mô tả

Mô tả 
giá đỡ L & Z dùng cho khóa điện từ PML-1100,PML-1101 với lực giữ 550Lbs, 250Kgs

Dimensions: Unit(mm)